Lägenhetsnummer

Det finns två typer av lägenhetsnummer, bostadsrättsföreningens egna lägenhetsnummer (objektsnummer) som är kopplat till respektive bostad och ett nationellt lägenhetsnummer som alla bostäder i flerfamiljshus har sedan några år tillbaka.

Nationellt lägenhetsnummer
Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som enligt en ny adresstandard (SIS, Swedish Standards Institute) visar dels på vilken våning lägenheten finns, och dels var på våningen lägenheten finns. Varje lägenhetsnummer är unikt och en del av din folkbokföringsadress. Lägenhetsnumret ska finnas anslaget i fastigheten, antingen på din dörr, på porttavlan eller på någon annan väl synlig plats. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du inte vet vilket nummer din lägenhet har. 

Objektsnummer (bostadsrättsföreningens egna lägenhetsnummer)
Objektsnumret är bostadsrättsföreningens egna unika beteckning för respektive lägenhet och är en del av lägenhetsförteckningen som varje bostadsrättsförening enligt lag är skyldig att föra. I bostadsrättsföreningar används objektsnumret för aviseringar, pantsättning, upplåtelser och liknande. Som boende i en förening som förvaltas av Riskbyggen kan du se ditt objektsnummer på din avgiftsavi.

Olika sätt att uppge lägenhetsnummer
Det finns två sätt som lägenhetsnumret uppges på idag i olika sammanhang.

* Lantmäteriet/Skatteverket utesluter första siffran (den som motsvarar porten)

* Föreningen/Riksbyggen använder fullständiga femsiffriga numret

Första siffran vid femsiffrigt lägenhetsnummer
I kontakt med styrelsen och Riksbyggen angående avtal och övriga ärenden anges lägenhetsnumret med 5 siffror, där första siffran motsvarar porten ni bor i enligt följande. T.ex. 41201, port 6A våning 3. 21001, port 8B våning 1.

Bifogade dokument