Överlåtelse

Vänligen kontakta Riksbyggen direkt vid överlåtelse, via 0771-860 860 alternativt via kontaktformuläret på hemsidan. Du kan även hantera din bostadsrättsöverlåtelse via MittRiksbyggen.

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Köparen står för överlåtelseavgiften. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Nycklar
Vid byte av lägenhetsinnehavare så ska nyckelhantering ske genom Certego. Detta för att säkerställa för den boende samt föreningen att alla nycklar som finns till lägenheten och fastigheten lämnas över i samband med överlåtelsen. Vänligen kontakta Certego vid byte av lägenhetsinnehavare.