Varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning. Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos Riksbyggen. 

Vid frågor kring debiteringen kontakta Riksbyggen direkt via 0771-860 860 alternativt via kontaktformuläret på hemsidan

Misstänker ni däremot fel på mätaren, kontaktar Minol (Brunata) direkt på tel 040-411 999.