Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända. Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. I Uppsala så använder vi papperspåse för matavfallet. Mer information om papperspåsar och hur de används kan ni hitta hos Uppsala Vatten. Avfallet lämnas i en gemensam miljöstation nära trapphusentrén på Gimogatan 6B och 8B.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Librobäck återvinningscentral som ligger på Söderforsgatan 7. För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Om föreningens sorteringsbeskrivning ej följs och leder till ökade kostnader för föreningen kan boende personligen bli ersättningsskyldig.