Pantsättning

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till Riksbyggen.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Vid frågor kring pantsättning kontakta Riksbyggen direkt via 0771-860 860 alternativt via kontaktformuläret på hemsidan.