Parkering

Totalt finns det 62 parkeringsplatser i parkeringsgarage under husen, varav 18 har laddningsmöjlighet för elbil och 2 är handikappanpassade. Det finns även platser avseeda för MC/moped. 

Besöksparkeringar som tillhör bostadsrättsföreiningen finns inte.

Logga in på MittRiksbyggen och gå till köhantering för att bevaka och anmäla intresse för lediga objekt.

Önskar ni en portöppnare i samband med att ni får en garageplats så är det styrelsen ni kontaktar.